Program konferencji

Pobierz PDF

Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA dedykowana pamięci ks. Janusza Witkowskiego

Porta fidei - wiara doświadczana i przekazywana

GDAŃSK, 23, 24, 25 listopada 2012


23 listopada, piątek

18.00 - 19.40 Msza święta w Katedrze Oliwskiej z nauką ks. Filipa Krauze „Nasza wiara”

24 listopada, sobota

08.00 - 09.00 Rejestracja i odbiór materiałów przez uczestników

09.00 - 09.10 Powitanie uczestników - prof. nadzw. dr hab. Franciszek Makurat i Kazimierz Smoliński

09.10 - 09.20 Wprowadzenie - Krzysztof Dośla - Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Słowo JE Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego

Blok I - Nauka, kultura, duchowość

9.30 - 10.30 ks. dr hab. Aleksander Posacki SJ, Wampiryzm czy tylko moda?

10.30 - 11.00 dr Jadwiga Zięba, Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą (Jk 2,19). Niewiara jako fundament zniewolenia. Analiza badań - z perspektywy polskich egzorcystów.

11.00 - 11.30 ks. dr Jarosław Wąsowicz, W służbie Nowej Ewangelizacji - Salezjańskie Wspólnoty Ewangelizacyjne. Historia, teraźniejszość, wyzwania na przyszłość.

11.30 - 11.40 Podsumowanie

11.40 - 12.00 Przerwa kawowa

Blok II - Rodzina

12.00 - 12.50 o. dr Ksawery Knotz OFMCap, Wpływ wiary na sferę seksualną - co jest herezją a co chrześcijaństwem?

12.50 - 13.20 ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Demoniczne zagrożenia rodziny. Czy wiesz czego się strzec?

13.20 - 13.30 Krzysztof Zielski, Nie do wiary - świadectwo

13.30 - 14.00 Małgorzata Więczkowska, Nowe bożki cz. 1: manga i anime - dlaczego fascynują?

14.00 - 14.30 Antoni Szymański, Konwencja Rady Europy w sprawie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, przeciw małżeństwu i rodzinie

14.30 - 14.40 Ireneusz Rogala, Różaniec naszym orężem!

14.40 - 14.50 Podsumowanie

14.50 - 15.30 Przerwa obiadowa

Blok III - Edukacja

15.30 - 16.20 Grzegorz Górny, Relikwie Chrystusowe - miejsce gdzie nauka spotyka się z wiarą

16.20 - 16.50 Ewa Kowalewska, Z wiarą przez świat

16.50 - 17.20 Małgorzata Pęczkowska, Katecheza - przekaz wiary czy wiedzy

17.20 - 17.50 Edyta Gronowska, Skarb wiary - w rękach rodziców i szkoły?

17.50 - 18.10 Podsumowanie

18.10 - 19.00 Pokaz filmu "Egzorcysta" i spotkanie z reżyserem, Dominikiem Tarczyńskim

25 listopada, niedziela

08.30 - 09.30 Rejestracja i odbiór materiałów przez uczestników

09.30 - 09.40 Wprowadzenie - ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk

09.40 - 10.30 Grzegorz Górny, Czy Kościołowi grozi "wrogie przejęcie"?

10.30 - 11.20 ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński, Młody człowiek w dyskusji nad szczęściem

11.20 - 11.50 ks. dr Bolesław Karcz, Aktualny stan wiary - co się dzieje z pokoleniem JP II

11.50 - 12.20 Małgorzata Więczkowska, Nowe bożki cz. 2: Ukryte zagrożenia wychowawcze w przekazach medialnych, grach komputerowych oraz potrzeba edukacji medialnej w rodzinie i szkole

12.20 - 12.40 Przerwa kawowa

12.40 - 13.10 dr Magdalena Błażek, prof. nadzw. dr hab. Franciszek Makurat, Wpływ postaw rodzicielskich na style realizacji celów

13.10 - 13.40 ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Katechizacja dorosłych - droga dojrzałej wiary

13.40 - 14.00 Podsumowanie

14.00 - 15.00 Pokaz filmu "Znaki Anioła"

Patronat honorowy

JE Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański

JM prof. dr hab. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego