Dziękujemy za udział w konferencji i zapraszamy w przyszłym roku!

W zakładce Materiały pojawiły się odnośniki uzupełniające niektóre wystąpienia.


VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
dedykowana pamięci ks. Janusza Witkowskiego
z cyklu:

Zagrożenia rozwoju osobowości młodego
człowieka na początku XXI wieku

Gdańsk, 23-25 listopada 2012 r.

Motywem przewodnim tegorocznej refleksji będzie hasło:

Porta fidei – wiara doświadczana i przekazywana

Siódma Ogólnopolska Konferencja Naukowa jest odpowiedzią na rozpoczęty 11 października 2012 r. w całym Kościele katolickim Rok Wiary.

Biblioteka Uniwesytetu Gdańskiego - miejsce konferencji
Miejsce konferencji:
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk - Oliwa

Papież wyraża oczekiwanie, że Rok Wiary "rozbudzi w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni". Wiarą ułomną bowiem, a właściwie jej brakiem, jest postawa wybierania sobie z dziedzictwa wiary Kościoła tego, co mi subiektywnie pasuje i tworzenia sobie jakiejś wiary w Boga na własny wzór i podobieństwo. Odnowa wiary potrzebuje zatem zgłębienia tego, w co wierzy Kościół. Ale to nie wystarczy. Benedykt XVI podkreśla, że "znajomość treści, w które należy wierzyć nie wystarcza, jeżeli następnie serce, autentyczne sanktuarium człowieka, nie jest otwarte na łaskę, która pozwala mieć oczy, aby spoglądać na głębię i zrozumieć, że to, co zostało przepowiedziane jest Słowem Bożym”.

Wraz z Prelegentami zapraszamy do odkrycia tego, co jest w życiu najważniejsze.

Formularz zgłoszeniowy i Program konferencji są dostępne w odpowiednich zakładkach niniejszej strony oraz pod poniższymi linkami:
formularz zgłoszeniowy i program konferencji.


Patronat honorowy

JE Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański

JM prof. dr hab. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego