Organizatorzy

CIOS - Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych - http://www.cios.gda.pl
Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Uniwersytetu Gdańskiego
Krzysztof Dośla - Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Współorganizatorzy

Różaniec Rodziców (http://www.rozaniecrodzicow.pl)
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Regionu Gdańskiego