Materiały

Materiały uzupełniające do wystąpienia Antoniego Szymańskiego " Konwencja Rady Europy w sprawie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, przeciw małżeństwu i rodzinie":