Program konferencji


Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA dedykowana pamięci ks. Janusza Witkowskiego

Edukacja i rozwój integralny szansą dla Polski i świata

GDAŃSK, 25-26 listopada 2011


25 listopada, piątek

18.00 - 19.40 Msza święta w Katedrze Oliwskiej w intencji śp. ks. Janusza Witkowskiego; po mszy świętej nauka s. Michaeli Pawlik OP: "Pułapki wschodniego mistycyzmu: joga chrześcijańska?"

26 listopada, sobota

08.00 - 09.00 Rejestracja i odbiór materiałów przez uczestników

09.00 - 09.10 Powitanie uczestników - prof. nadzw. dr hab. Franciszek Makurat

09.10 - 09.20 Wprowadzenie - Wojciech Książek

Słowo JE Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego

Blok I - Nauka, kultura, duchowość

9.30 - 10.00 ks. dr hab. Aleksander Posacki SJ: Zawłaszczona wyobraźnia, niebezpieczna symbolika - czyli, co czyta i ogląda świat

10.00 - 10.20 s. Michaela Pawlik OP: Wschodnie techniki medytacyjne

10.20 - 10.50 Grzegorz Górny: Anonimowe autorytety - sposób manipulacji

10.50 - 11.10 ks. Grzegorz Daroszewski: Integralny rozwój człowieka w nauczaniu bł. Jana Pawła II

11.10 - 11.30 Przerwa kawowa

Blok II - Rodzina

11.30 - 11.50 ks. Zbigniew Wądrzyk: Siła słowa w wychowaniu, czyli: błogosławcie a nie złorzeczcie

11.50 - 12.10 Dariusz Zalewski: Jak wychować „duchowego twardziela”? - rzecz o klasycznej edukacji katolickiej

12.10 - 12.30 Beata Walczak: Wpływ mediów, gazet, zabawek itp. na dzieci i młodzież

12.30 - 12.50 Karolina Elbanowska: Ratujmy maluchy, czyli warto walczyć

12.50 - 13.10 dr Aleksandra Pawlik: Przygotowanie do życia w rodzinie

13.10 - 13.30 dr Magdalena Błażek: Seksualizacja dziewcząt w kontekście rozwoju osobowościowego

13.30 - 14.00 Dyskusja/Świadectwo: Ewelina Podhajska, Ireneusz Rogala, Monika Walczak

14.00 - 15.00 Przerwa obiadowa

Blok III - Szkoła

15.00 - 15.30 ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński: Wobec wartości

15.30 - 15.50 ks. dr Bolesław Karcz: Wierzący wobec antywartości w życiu społecznym

15.50 - 16.20 Małgorzata Więczkowska: Fani mangi i anime - kim są i co ich fascynuje?

16.20 - 16.40 Edyta Gronowska: Najskuteczniejsze metody wychowania - instrukcje dla rodziców i wychowawców

16.40 - 17.10 ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk: Zagrożenia w sieci - bądźmy świadomi i czujni

17.10 - 17.30 Przerwa

17.30 Pokaz filmu "Kolumbia- świadectwo dla świata" i spotkanie z reżyserem, Dominikiem Tarczyńskim

Podsumowanie

20.00 Msza św. w kościele św. Stanisława Kostki

- modlimy się o błogosławieństwo dla naszej ojczyzny
Akt Zawierzenia dzieci, rodziców i rodzin św. Józefowi - ks. Grzegorz Daroszewski.

Patronat honorowy

JE Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański

JM prof. dr hab. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Krzysztof Dośla, Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Zgłoszenia

Zgłoszenia udziału prosimy składać na stronie internetowej Konferencji.

Każdy zgłaszający otrzyma e-mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów konferencyjnych, a nauczyciele (na życzenie) certyfikat uczestnictwa w konferencji.

Udział w konferencji jest odpłatny w wysokości 40 zł/osobę. Dla studentów i nauczycieli zniżka 50%.

Każdy, kto mógłby wesprzeć dodatkowo organizację konferencji proszony jest o dokonanie dowolnej wpłaty (choćby symbolicznej złotówki) na konto: Towarzystwo Edukacyjne LOKOMOTYWA Nr rachunku 05144010260000000011889417 z dopiskiem: darowizna - Konferencja Gdańsk