Zapraszamy na VI edycję Konferencji

25-26 listopada 2011

Motywem przewodnim tegorocznej refleksji będzie hasło:

Edukacja i rozwój integralny szansą dla Polski i świata

Szósta już Ogólnopolska Konferencja Naukowa jest odpowiedzią na apel wyrażony przez Konferencję Episkopatu Polski w Liście pasterskim Wszyscy zacznijmy wychowywać. Czytamy tam:

"Dokonujące się na naszych oczach zmiany cywilizacyjne i kulturowe doprowadziły do zachwiania tradycyjnych wzorców wychowawczych. Nasi przodkowie w sposób oczywisty »dziedziczyli« wartości i metody pedagogiczne swych rodziców i dziadków, przekazując je następnym pokoleniom (...), a dziś ten naturalny proces napotyka na wiele przeszkód".

Uważamy, że konieczne staje się mówienie o tych przeszkodach, aby konstruktywnie się im przeciwstawiać. Wraz z Prelegentami zapraszamy do

uczenia się i odkrywania prawdy w drodze do Prawdy.

Biblioteka Uniwesytetu Gdańskiego - miejsce konferencji
Miejsce konferencji:
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk - Oliwa

Patronat honorowy

JE Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański

JM prof. dr hab. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Krzysztof Dośla, Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Patroni medialni

Patroni medialni