Informacje organizacyjne

Miejsce:

Uniwersytet Gdański,
Aula w budynku Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego;
ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk - Oliwa

Zgłoszenia

Zgłoszenia udziału prosimy składać na stronie internetowej Konferencji.

Każdy zgłaszający otrzyma e-mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów konferencyjnych, a nauczyciele (na życzenie) certyfikat uczestnictwa w konferencji.

Udział w konferencji jest odpłatny w wysokości 40 zł/osobę. Dla studentów i nauczycieli zniżka 50%.

Każdy, kto mógłby wesprzeć dodatkowo organizację konferencji proszony jest o dokonanie dowolnej wpłaty (choćby symbolicznej złotówki) na konto: Towarzystwo Edukacyjne LOKOMOTYWA Nr rachunku 05144010260000000011889417 z dopiskiem: darowizna - Konferencja Gdańsk