Informacje o prelegentach

Podczas sesji głos zabiorą:


dr Magdalena Błażek

Fotografia - dr Magdalena Błażek

Dr Magdalena Błażek jest pracownikiem Zakładu Psychologii Osobowości i Sądowego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi wykłady z Psychologii Osobowości oraz Patologii Rodziny. Równocześnie jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem - biegłym sądowym, mediatorem. Od 2005 roku zajmuje stanowisko kierownika Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu psychologii osobowości oraz psychologii sądowej i psychologii rodziny, spośród których najważniejsze to: Właściwości planów a skuteczność działań oraz poziom depresji i lęku, 2003; Wpływ rodziny pochodzenia na jakość małżeństwa 2004; Wpływ postaw rodzicielskich na style realizacji celów 2004; Psychologiczne skutki wykluczenia społecznego 2005; Polska adaptacja Skali Fundamentalizmu Religijnego autorstwa B. Altemayera i B. Hunsbergera, 2007; Zróżnicowanie w poziomie dekonstrukcji Ja osób o różnej klarowności samowiedzy w sytuacji wykluczenia społecznego, 2008; Ocena formalnych i merytorycznych aspektów opiniowania sądowo- psychologicznego w sprawach karnych, 2008; The psychological effects of sexual abuse against women, 2008 i Self-Concept Clarity and Religious Orientations:Prediction of Purpose in Life and Self-Esteem, 2010.

Jej obszar zainteresowań to: intencjonalne działania jednostki, realizowanie celów, kształtowanie się i funkcjonowanie osobowości, poszukiwanie sensu i wartości przez człowieka, rozwój i funkcjonowanie tożsamości i ja człowieka oraz patologia funkcjonowania rodziny i opiniowanie sądowo- psychologiczne.

W 2008 roku otrzymała Nagrodę „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich UG. Od 2002 roku członek Rady Instytutu Psychologii i Rady Wydziału Nauk Społecznych. Prywatnie interesuje się czytaniem literatury, nie tylko psychologicznej, dużo podróżuje i jest wielką zwolenniczką turystyki rowerowej.

ks. Grzegorz Daroszewski

Fotografia - ks. Grzegorz Daroszewski

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Gdańsku Oliwie, mgr teologii, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, absolwent podyplomowego Studium przeciwdziałania patologiom społecznym przy Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 2004 roku Dyrektor Gdańskiego Centrum Informacji o sektach i Nowych Ruchach Religijnych przy Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom U.N.A.S. Współredaktor kwartalnika BIULETYN o zagrożeniach duchowych. W 2006 mianowany Archidiecezjalnym duszpasterzem osób i rodzin zagrożonych działalnością sekt. Od 2010 licencjusz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Karolina Elbanowska

Fotografia - Karolina Elbanowska

wspólnie z mężem Tomaszem Elbanowskim, zainicjowała ogólnopolską akcję "Ratuj Maluchy".

Współzałożycielka Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców. Inicjatorka obywatelskiego projektu wycofania z reformy obniżenia wieku szkolnego, pod którym podpisało się ponad 347 tys. rodziców co przyczyniło się do odroczenia reformy. Jedna z inicjatorek sprzeciwu wobec nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, (wspartego przez 50 tys. osób), który przyczynił się do poprawienia i złagodzenia zapisów ustawy. Publikuje min. w "Rzeczpospolitej" komentarze nt. polityki rodzinnej i edukacji. W 2009 wyróżniona za działalność społeczną przez Życie Warszawy tytułem Dama Stolicy. Germanistka, prywatnie mama piątki dzieci.

Grzegorz Górny

Fotografia - Grzegorz Górny

Reporter, eseista, publicysta, producent i reżyser filmowy i telewizyjny, założyciel i redaktor naczelny kwartalnika Fronda, dyrektor programowy wydawnictwa Fronda, zdobywca nagrody Grand Press w 2004 r. za film dokumentalny Śmierć na życzenie? o eutanazji w Holandii, autor książki Demon Południa.

Edyta Gronowska

Fotografia - Edyta Gronowska

współautorka oraz dyrektor zarządzający Projektu edukacyjnego "Lokomotywa", w ramach którego funkcjonuje m.in. Przedszkole Lokomotywa oraz Szkoła Podstawowa Lokomotywa w Sopocie. Za misję życiową uznaje pracę na rzecz edukacji personalistycznej, której celem jest kształtowanie dojrzałego, szczęśliwego człowieka oraz promowanie rodziny ponieważ „bez zdrowej rodziny i dobrej edukacji, fundamenty każdej cywilizacji są zagrożone”. Z wykształcenia mgr ekonomii, z pasji pedagog. Ukończyła roczne MEF Postgraduate na Universitat Internacional de Catalunya ("Małżeństwo, Edukacja, Rodzina"). Przez 5 lat Moderator Akademii Familijnej oraz Tutor w placówkach Lokomotywy. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Spełniona żona i mama 2 córek.

ks. dr Bolesław Karcz

Fotografia - ks. dr Bolesław Karcz

Od 2007 roku Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, asystent katedry katolickiej nauki społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wśród zagadnień naukowych podejmuje m.in. tematykę formacji młodzieży oraz oddziaływania mediów na społeczeństwo.

ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Fotografia - ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk

teolog-biblista, absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego oraz Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, doktor habilitowany teologii biblijnej, wykładowca teologii biblijnej w Gdańskim Seminarium Duchownym w Oliwie oraz w Filii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie, autor licznych artykułów z dziedziny biblistyki. Od roku 1997 jest zaangażowany w katechizację dorosłych wraz z grupą ewangelizacyjno-modlitewną „Marana-Tha”, którą założył. Od roku 1998 pełni posługę egzorcysty w Archidiecezji Gdańskiej.

Wojciech Książek

Fotografia - Wojciech Książek

nauczyciel, lider „Solidarności” oświatowej na Pomorzu, Wiceminister Edukacji Narodowej w latach 1997-2001. Z „Solidarnością” oświatową jest związany od 1980 roku. Współzałożyciel Regionalnego Forum Edukacyjnego w Gdańsku (1995), Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” (2002), Konkursu „Samorząd przyjazny oświacie” (2003). Jest autorem szeregu artykułów na tematy edukacyjne oraz książek „Rzecz o reformie edukacji” (2001) i „Rzecz o reformowaniu edukacji, czyli... a to Polska właśnie” (2005). Jest jednym z redaktorów publikacji pt. „Jak pomóc nauczycielowi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych” (2004), publikacji podsumowujących konkursy dla uczniów o losach Polaków na Wschodzie (2000), z wiedzy o najnowszej historii Polski „Od Jałty do Gdańska” (2005). Sprawy mądrej i powszechnej edukacji, dobrze przygotowującej do znalezienia się na rynku pracy, uznaje za jedno z najważniejszych zadań państwa. Akcentuje znaczenie dobrych nauczycieli i dyrektorów w życiu szkół, wagę zadań wychowawczo-patriotycznych, edukacji regionalnej, głęboko personalistyczny wymiar szkoły. Jako ważne osobiste wydarzenia roku 2011 podaje przeżyty napad dwóch młodych chuliganów i uderzenie butelką w głowę w parku na Biskupiej Górce nad Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku oraz otrzymanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (z wniosku Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich).

prof. nadzw., dr hab. Franciszek Makurat

Fotografia - prof. nadzw., dr hab. Franciszek Makurat

pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1970 roku bezpośrednio zaangażowany w działalność w sportowych związkach gier zespołowych. Wyniki dotychczasowych badań prezentował na krajowych i międzynarodowych konferencjach. W swoim dorobku naukowym ma wiele publikacji z zakresu szeroko pojętej problematyki sportu - od problematyki sportu dzieci i młodzieży po sport wysoko kwalifikowany. Ten ostatni dotyczy przede wszystkim analizy czynników determinujących efektywność w grach zespołowych oraz postaw rodzicielskich wobec sportu dzieci i młodzieży. Członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego (2003 – do chwili obecnej). Uhonorowany Medalem Edukacji Narodowej (2003). Od 2008 profesor ndzw. Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni Prezes, obecnie Prezes Honorowy, Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku.

dr Aleksandra Pawlik

Fotografia - dr Aleksandra Pawlik

ur. W 1948 roku, ukończyła szkołę średnią ogólnokształcącą w 1966 r., następnie podjęła studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po ich ukończeniu rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej i uzyskała dyplom lekarza w roku 1978.

Przez wiele lat pracowała w oddziale chorób wewnętrznych, specjalizując się w tej dziedzinie medycyny, a także doktoryzowała się na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Głównym tematem dysertacji były rozważania z dziedziny bioetyki i deontologii lekarskiej.

Przez 8 lat pracowała w Parafialnej Poradni Rodzinnej. Obecnie nadal angażuje się w poradnictwo rodzinne przy parafii, pracując jednocześnie zawodowo w Oddziale Medycyny Paliatywnej szpitala w Żyrardowie.

s. Michaela Pawlik OP

Fotografia - s. Michaela Pawlik OP

Siostra Michaela rozpoczęła pracę jako pielęgniarka w lubelskim szpitalu klinicznym, następnie skończyła Instytut Wyższej Kultury Religijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jako świecka pielęgniarka i wolontariuszka przez 13 lat pracowała w Indiach. By lepiej zrozumieć tamtejsze problemy społeczne studiowała również w tym czasie socjologię na Uniwersytecie Karnatak w Dharwad. Po powrocie z Indii wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi. Pracując wiele lat wśród najuboższych dogłębnie poznała relacje społeczne oraz mentalność ludności indyjskiej, stała się również znawczynią hinduizmu. Siostra Michaela jest autorką wielu książek- m.in. "Złudna wiara w reinkarnację", "Nie dajcie się uwieść", "Zwodniczy mistycyzm orientu", "Utopijny Raj- New Age"

ks. dr hab. Aleksander Posacki SJ, prof. nadzw.

Fotografia - ks. dr hab. Aleksander Posacki SJ, prof. nadzw.

polski jezuita, teolog katolicki, filozof, wykładowca akademicki, publicysta, rekolekcjonista, duszpasterz, znawca demonologii, historii mistyki, nowych ruchów religijnych (sekt), problematyki okultyzmu i ezoteryki. Studiował w Krakowie (filozofia), Warszawie (teologia) i w Rzymie (filozofia, teologia, duchowość chrześcijańskiego Wschodu, antropologia mistyki, parapsychologia, demonologia). Prowadził badania we Włoszech, USA i w Rosji. Konsultant egzorcystów katolickich w Polsce i za granicą. Jest uznanym ekspertem klasy międzynarodowej, wykładowcą m.in. na Międzynarodowych Zjazdach Egzorcystów. Wykładał też wielokrotnie na krajowych i międzynarodowych sympozjach czy sesjach naukowych (które nierzadko współorganizował), często o charakterze interdyscyplinarnym, poświęconych nowym ruchom religijnym (sektom) czy też problemom z nimi związanym (psychomanipulacja, manipulacja duchowa, semantyczna, intelektualna, zniewolenia duchowe) lub innym formom światopoglądowym i duchowym (mistyka, duchowość, ezoteryzm, okultyzm, demonologia). Jest autorem wielu książek (tłumaczonych m.in. na język niemiecki, francuski i litewski) i ponad 100 artykułów-haseł w "Encyklopedii Białych Plam" oraz kilkudziesięciu innych artykułów naukowych, które znalazły się w publikacjach zbiorowych czy czasopismach naukowych. Jest też redaktorem naukowym wielu książek tłumaczonych na język polski (głównie z języka włoskiego, francuskiego i niemieckiego). Prowadził wykłady na licznych uniwersytetach w Polsce (m. in. na KUL-u). Wykładał też w seminariach duchownych, dawał konferencje w kościołach i prowadził sesje duszpasterskie w ośrodkach duchowości oraz sesje formacyjne dla księży i sióstr zakonnych. Prowadził też wielokrotnie rekolekcje dla osób duchownych i świeckich - w Polsce i za granicą (Niemcy, USA). Publikuje także w dziennikach i czasopismach popularnych (głównie katolickich), udziela wywiadów, występuje w radiu i telewizji.

Dominik Tarczyński

Fotografia - Dominik Tarczyński

DOMINIK TARCZYŃSKI ma 32 lata, jest absolwentem Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, założycielem oraz Prezesem Stowarzyszenia "Wspólnota Katolików CHARYZMATYCY" zajmującego się między innymi ewangelizacją w mediach poprzez filmy i reportaże. Od stycznia 2009 przez ponad rok pełnił funkcję Dyrektora Oddziału Telewizji Polskiej w Kielcach, a obecnie pracuje jako dyrektor w warszawskiej centrali TVP. W latach 2003-2008 animator wspólnoty w Katedrze Westminster w Londynie, szef informacji w londyńskim Radiu Orła gdzie prowadził popularną audycje muzyki chrześcijańskiej: "Uwielbienie Na Antenie". Dominik Tarczyński był także asystentem świeckim, czołowego brytyjskiego egzorcysty, ks. Jeremiego Daviesa który wspólnie z o. Gabriele Amorthem założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów. Jest autorem dwóch filmowych wywiadów z egzorcystą watykańskim, a także producentem dokumentu o powstającym na Filipinach, największym na świecie sanktuarium maryjnym.

"KOLUMBIA - Świadectwo dla Świata" nie jest typowym filmem dokumentalnym. To raczej zarejestrowane w szczególnych warunkach świadectwo, manifest wiary obecnej w życiu kolumbijskiej władzy świeckiej oraz kościelnej. Jest to obraz walki prowadzonej przez członków Kościoła katolickiego na płaszczyźnie duchowej ale także w świecie fizycznym który dla Kolumbijczyków jest światem przepełnionym przemocą. Na całym świecie "kartele narkotykowe" kojarzą się wszystkim z Kolumbią która jest jednym z głównych światowych producentów kokainy, a porwania dla okupu są tutaj codziennością. Jednak pośród tak wielkiego cierpienia i wyniszczenia pojawia się nadzieja dla tych wszystkich którzy od lat modlą się o pokój i błogosławieństwo dla tej wspaniałej ziemi.

Beata Walczak

Fotografia - Beata Walczak

Ur. w 1971 r. Absolwentka Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 9 lat pracownik Szkoły Podstawowej w Warszawie – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego oraz pedagog specjalny. Obszarem jej zainteresowań są zagrożenia duchowe i zagrożenia rozwoju osobowości dzieci związane ze współczesnymi zabawkami, czasopismami dziecięcymi i młodzieżowymi, grami komputerowymi, bajkami i literaturą dziecięcą. Szczęśliwa żona i mama 3 dzieci.

Małgorzata Więczkowska

Fotografia - Małgorzata Więczkowska

pedagog, nauczyciel dyplomowany. Autorka serwisu internetowego www.edukacjamedialna.pl. Prowadzi szkolenia rad pedagogicznych i kursy dla nauczycieli, katechetów i rodziców w Polsce i zagranicą. W swoim dorobku posiada ok.80 artykułów i recenzji w czasopismach oraz pracach zwartych, dotyczących wychowania i edukacji medialnej. Autorka bierze czynny udział w Konferencjach Naukowych. Współpracuje z mediami. Uczestniczka cyklu audycji radiowych. Przygotowuje prace doktorską dotyczącą przekazów medialnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Dariusz Zalewski

Fotografia - Dariusz Zalewski

pedagog zajmujący się popularyzacją pedagogiki klasycznej. Autor książek: "Wychować człowieka szlachetnego" oraz "Sztuka samowychowania". oraz licznych artykułów publikowanych w prasie oraz w Internecie. Prowadzi stronę internetową: http://edukacja-klasyczna.pl

ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński

Fotografia - ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński

ur. 1957, kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, autor ponad 150 książek i szeregu publikacji z tematyki nauk o rodzinie, teologii, historii idei, nauk o mediach i zagrożeń współczensnych, m.in. Leksykonu współczesnych zagrożeń duchowych (WAM, Kraków 2008), Sekty w Internecie (Salwator, Kraków 2008), Encyklopedii końca świata (Petrus, Kraków 2009), Świat voodoo (Wydawnictwo WAM, Kraków 2011), W sieci hazardu (Petrus, Kraków 2011).