Organizatorzy

Organizator sesji

CIOS - Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych - http://www.cios.gda.pl
Stowarzyszenie Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Uniwersytetu Gdańskiego

Współorganizatorzy

Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku
Różaniec Rodziców (http://www.rozaniecrodzicow.pl)
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" Regionu Gdańskiego