Program konferencji

Pobierz PDF

Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA dedykowana pamięci ks. Janusza Witkowskiego

Miłości trzeba się uczyć. Zadania, skutki, prewencja

GDAŃSK, 18-20 listopada 2016


18 listopada, piątek

18.00 Msza św., Katedra Oliwska w Gdańsku, homilia Ks. kanonik Andrzej Pradela

19 listopada, sobota

08.00 - 09.00 Rejestracja i odbiór materiałów przez uczestników

09.00 - 09.10 Powitanie uczestników - prof. nadzw. dr hab. Franciszek Makurat

09.10 - 09.20 Wprowadzenie - Wojciech Książek, - Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "S" Gdańsk

Słowo JE Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego

Blok I - Nauka, kultura, duchowość

9.30 - 10.20 Iwona Niedbalska, Miłości trzeba się uczyć, czyli rzecz o językach miłości

10.20 - 11.20 dr Magdalena Błażek, Kształtowanie tożsamości dziecka - znaczenie rodzicielskiego modelowania zachowań

11.20 - 11.30 Podsumowanie bloku i dyskusja

11.30 - 12.00 Przerwa kawowa

Blok II - Rodzina

12.00 - 13.00 o. dr Ksawery Knotz, Więź małżeńska a wychowanie

13.00 - 14.00 dr Maciej Dębski, Uzależnienia od mediów a komunikacja w rodzinie - czy umiemy ze sobą rozmawiać?

14.00 - 14.20 dr Agnieszka Kowalkowska, Jak cię widzą tak cię piszą…– język stroju jako zadanie dla rodziców

14.20 - 14.40 Podsumowanie bloku

14.40 - 15.40 Przerwa obiadowa

Blok III - Edukacja

15.40 - 16.20 Edyta Gronowska, Granice w wychowaniu – przeszkoda czy pomoc?

16.20 - 17.10 Małgorzata Więczkowska, „Pokolenie pochylonych głów” - smartfony i tablety – szanse i zagrożenia. Alternatywa?

17.10 - 17.30 Podsumowanie bloku i dnia, dyskusja

17.30 - 19.00 Pokaz filmu

20 listopada, niedziela

08.30 - 09.00 Rejestracja i odbiór materiałów przez uczestników

09.00 - 09.10 Wprowadzenie - ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk

09.10 - 10.00 Małgorzata Więczkowska, Fenomen Pokemona: struktura, działanie i konsekwencje pedagogiczne

10.00 - 10.40 o. Bertold Dąbkowski, Jak wymagać i nie złamać charakteru?

10.40 - 11.40 Grzegorz Górny, Wierność wybranej postawie – czego uczą moje czyny

11.40 - 12.00 Przerwa kawowa

12.00 - 12.40 ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Miłości trzeba się uczyć – okiem teologa, biblisty i egzorcysty

12.40 - 13.30 Podsumowanie Konferencji i dyskusja

13.30 - 15.00 Pokaz filmu

Patronat honorowy

JE Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański

JM prof. UG, dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska