Zagrożenia rozwoju osobowości młodego
człowieka na początku XXI wieku

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
dedykowana pamięci ks. Janusza Witkowskiego

Miłości trzeba się uczyć. Zadania, skutki, prewencja

Gdańsk, 18-20 listopada 2016 r.

Biblioteka Uniwesytetu Gdańskiego - miejsce konferencji
Miejsce konferencji:
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk - Oliwa

Formularz zgłoszeniowy i Program konferencji są dostępne w odpowiednich zakładkach niniejszej strony oraz pod poniższymi linkami:
formularz zgłoszeniowy i program konferencji.