Informacje o prelegentach

Podczas sesji głos zabiorą między innymi:


dr Magdalena Błażek

Fotografia - dr Magdalena Błażek

Dr Magdalena Błażek jest pracownikiem Zakładu Psychologii Osobowości i Sądowego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi wykłady z Psychologii Osobowości oraz Patologii Rodziny. Równocześnie jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem - biegłym sądowym, mediatorem. Od 2005 roku zajmuje stanowisko kierownika Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu psychologii osobowości oraz psychologii sądowej i psychologii rodziny, spośród których najważniejsze to: Właściwości planów a skuteczność działań oraz poziom depresji i lęku, 2003; Wpływ rodziny pochodzenia na jakość małżeństwa 2004; Wpływ postaw rodzicielskich na style realizacji celów 2004; Psychologiczne skutki wykluczenia społecznego 2005; Polska adaptacja Skali Fundamentalizmu Religijnego autorstwa B. Altemayera i B. Hunsbergera, 2007; Zróżnicowanie w poziomie dekonstrukcji Ja osób o różnej klarowności samowiedzy w sytuacji wykluczenia społecznego, 2008; Ocena formalnych i merytorycznych aspektów opiniowania sądowo- psychologicznego w sprawach karnych, 2008; The psychological effects of sexual abuse against women, 2008 i Self-Concept Clarity and Religious Orientations:Prediction of Purpose in Life and Self-Esteem, 2010.

Jej obszar zainteresowań to: intencjonalne działania jednostki, realizowanie celów, kształtowanie się i funkcjonowanie osobowości, poszukiwanie sensu i wartości przez człowieka, rozwój i funkcjonowanie tożsamości i ja człowieka oraz patologia funkcjonowania rodziny i opiniowanie sądowo- psychologiczne.

ks. Bertold Dąbkowski

Fotografia - ks. Bertold Dąbkowski
asystent Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego, ceniony rekolekcjonista, ojciec duchowny dekanatu Sopot, opiekun duchowy Stowarzyszenia Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa.

dr Maciej Dębski

Fotografia - dr Maciej Dębski
dr socjologii, adiunkt Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie problemów społecznych, autor i współautor wielu publikacji i raportów z zakresu socjologii problemów społecznych, ekspert Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich. Fundator i Prezes Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG. Pomysłodawca ogólnopolskich badań z zakresu fonoholizmu i problemu cyberprzemocy zrealizowanych wśród 22.000 uczniów oraz 4.000 nauczycieli. W roku 2016 wdrożył pierwszy w Europie eksperyment społeczny odcięcia 100 osób na 72 godziny od wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, internetu, gier on-line playstation, telewizji), który zakończył się sukcesem badawczym.

Grzegorz Górny

Fotografia - Grzegorz Górny

Reporter, eseista, publicysta, producent i reżyser filmowy i telewizyjny, założyciel i wieloletni redaktor naczelny kwartalnika Fronda (do 2012 r.), zdobywca nagrody Grand Press w 2004 r. za film dokumentalny Śmierć na życzenie? o eutanazji w Holandii, współautor reportażu na temat działalności Wojskowych Służb Informacyjnych w polskich mediach telewizyjnych w latach 90. Autor wielu książek, m.in. Demon Południa, Anioł Północy, Między matriksem a krucyfiksem, Raport o stanie wiary w Polsce, wywiad-rzeka z abp. Józefem Michalikiem. W 2011 r. otrzymał Medal Europejski przyznawany przez Węgierską Wszechnicę Wolnych Mediów jako wyraz uznania dla działalności na rzecz wolności mediów oraz działalności redakcyjnej i publicystycznej znanej w całej Europie Środkowej.

Edyta Gronowska

Fotografia - Edyta Gronowska

współautorka oraz dyrektor zarządzający Projektu edukacyjnego "Lokomotywa", w ramach którego funkcjonuje m.in. Przedszkole Lokomotywa oraz Szkoła Podstawowa Lokomotywa w Sopocie. Za misję życiową uznaje pracę na rzecz edukacji personalistycznej, której celem jest kształtowanie dojrzałego, szczęśliwego człowieka oraz promowanie rodziny ponieważ „bez zdrowej rodziny i dobrej edukacji, fundamenty każdej cywilizacji są zagrożone”. Z wykształcenia mgr ekonomii, z pasji pedagog. Ukończyła roczne MEF Postgraduate na Universitat Internacional de Catalunya ("Małżeństwo, Edukacja, Rodzina"). Przez 5 lat Moderator Akademii Familijnej oraz Tutor w placówkach Lokomotywy. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Spełniona żona i mama 2 córek.

o. dr Ksawery Knotz

Fotografia - o. dr Ksawery Knotz

kapłan w zakonie braci mniejszych kapucynów, doktor teologii pastoralnej, duszpasterz małżeństw i rodzin. Autor wielu książek, w tym m.in. "Seks, jakiego nie znacie", w których w bardzo otwarty sposób opowiada o seksie katolików. Prowadzi też portal internetowy www.szansaspotkania.pl skierowany do małżeństw kształtujących swoje życie seksualne według nauki Kościoła katolickiego. Prowadzi liczne rekolekcje dla małżeństw. Członek Zespołu Laboratorium WIĘZI

ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Fotografia - ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk

teolog-biblista, absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego oraz Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, doktor habilitowany teologii biblijnej, wykładowca teologii biblijnej w Gdańskim Seminarium Duchownym w Oliwie oraz w Filii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie, autor licznych artykułów z dziedziny biblistyki. Od roku 1997 jest zaangażowany w katechizację dorosłych wraz z grupą ewangelizacyjno-modlitewną „Marana-Tha”, którą założył. Od roku 1998 pełni posługę egzorcysty w Archidiecezji Gdańskiej.

dr Agnieszka Kowalkowska

Fotografia - dr Agnieszka Kowalkowska
Naukowiec i nauczyciel akademicki, coach osobisty i biznesowy. Interesuje się stykiem nauki i biznesu, prowadzi wykłady z przedsiębiorczości. Właścicielka: WIELE OPCJI i DOBRY STRÓJ . W pracy coacha kieruje się słowami: "Kreatywnie i proaktywnie. Wybieraj z wielu opcji i działaj!", które stanowią motto jej działalności Wiele Opcji. Pomaga znajdywać nowe możliwości i poszerzać perspektywę działania. Uważa, że zawsze mamy jakiś wybór.

Iwona Niedbalska

Fotografia - Iwona Niedbalska
z zawodu i z pasji lekarz pediatra, od wielu lat zainteresowana tematem wychowania dzieci, terapią małżeństw, dzieci i młodzieży, profilaktyką zdrowia psychicznego i fizycznego w rodzinach. Jest również autorką cyklu znanych i cenionych szkoleń „Akademia dla Rodziców”.

prof. nadzw., dr hab. Franciszek Makurat

Fotografia - prof. nadzw., dr hab. Franciszek Makurat

pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1970 roku bezpośrednio zaangażowany w działalność w sportowych związkach gier zespołowych. Wyniki dotychczasowych badań prezentował na krajowych i międzynarodowych konferencjach. W swoim dorobku naukowym ma wiele publikacji z zakresu szeroko pojętej problematyki sportu - od problematyki sportu dzieci i młodzieży po sport wysoko kwalifikowany. Ten ostatni dotyczy przede wszystkim analizy czynników determinujących efektywność w grach zespołowych oraz postaw rodzicielskich wobec sportu dzieci i młodzieży. Członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego (2003 – do chwili obecnej). Uhonorowany Medalem Edukacji Narodowej (2003). Od 2008 profesor ndzw. Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni Prezes, obecnie Prezes Honorowy, Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku.

Małgorzata Więczkowska

Fotografia - Małgorzata Więczkowska

pedagog, nauczyciel dyplomowany. Autorka serwisu internetowego www.edukacjamedialna.pl. Prowadzi szkolenia rad pedagogicznych i kursy dla nauczycieli, katechetów i rodziców w Polsce i zagranicą. W swoim dorobku posiada ok.80 artykułów i recenzji w czasopismach oraz pracach zwartych, dotyczących wychowania i edukacji medialnej. Autorka bierze czynny udział w Konferencjach Naukowych. Współpracuje z mediami. Uczestniczka cyklu audycji radiowych. Przygotowuje prace doktorską dotyczącą przekazów medialnych skierowanych do dzieci i młodzieży.