Informacje organizacyjne

Miejsce:

Uniwersytet Gdański,
Aula w budynku Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego;
ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk - Oliwa

Zgłoszenia

Zgłoszenia udziału prosimy składać na stronie internetowej Konferencji.

Każdy zgłaszający otrzyma e-mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów konferencyjnych, a nauczyciele (na życzenie) Zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji.

UWAGA: Są jeszcze wolne miejsca, ale ich ilość jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla pokrycia części kosztów organizacji konferencji, udział w sobotniej i niedzielnej części konferencji jest odpłatny w wysokości 60zł (całość) lub 40 zł (jeden dzień) za osobę. Dla studentów i nauczycieli zniżka 50%. Uwaga: zniżka dla nauczycieli, rodziców dzieci z Przedszkola i Szkoły Lokomotywa, studentów i uczniów - 50% (obowiązuje wyłącznie przy rejestracji internetowej oraz po opłaceniu przelewem bankowym). Przy płatności na miejscu wyłącznie pełna odpłatność.

Każdy, kto mógłby wesprzeć dodatkowo organizację konferencji proszony jest o dokonanie dowolnej wpłaty (choćby symbolicznej złotówki) na konto: TE Lokomotywa Nr rachunku 89 1090 1098 0000 0001 2022 4526 (Bank WBK) z dopiskiem: darowizna - Konferencja Gdańsk