Zagrożenia rozwoju osobowości młodego
człowieka na początku XXI wieku

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
dedykowana pamięci ks. Janusza Witkowskiego

Kochać i wychowywać. Błędy, skutki, prewencja

Gdańsk, 20-22 listopada 2015 r.

Biblioteka Uniwesytetu Gdańskiego - miejsce konferencji
Miejsce konferencji:
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk - Oliwa

Formularz zgłoszeniowy i Program konferencji są dostępne w odpowiednich zakładkach niniejszej strony oraz pod poniższymi linkami:
formularz zgłoszeniowy i program konferencji.