Informacje o prelegentach

Podczas sesji głos zabiorą między innymi:


dr Magdalena Błażek

Fotografia - dr Magdalena Błażek

Dr Magdalena Błażek jest pracownikiem Zakładu Psychologii Osobowości i Sądowego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi wykłady z Psychologii Osobowości oraz Patologii Rodziny. Równocześnie jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem - biegłym sądowym, mediatorem. Od 2005 roku zajmuje stanowisko kierownika Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu psychologii osobowości oraz psychologii sądowej i psychologii rodziny, spośród których najważniejsze to: Właściwości planów a skuteczność działań oraz poziom depresji i lęku, 2003; Wpływ rodziny pochodzenia na jakość małżeństwa 2004; Wpływ postaw rodzicielskich na style realizacji celów 2004; Psychologiczne skutki wykluczenia społecznego 2005; Polska adaptacja Skali Fundamentalizmu Religijnego autorstwa B. Altemayera i B. Hunsbergera, 2007; Zróżnicowanie w poziomie dekonstrukcji Ja osób o różnej klarowności samowiedzy w sytuacji wykluczenia społecznego, 2008; Ocena formalnych i merytorycznych aspektów opiniowania sądowo- psychologicznego w sprawach karnych, 2008; The psychological effects of sexual abuse against women, 2008 i Self-Concept Clarity and Religious Orientations:Prediction of Purpose in Life and Self-Esteem, 2010.

Jej obszar zainteresowań to: intencjonalne działania jednostki, realizowanie celów, kształtowanie się i funkcjonowanie osobowości, poszukiwanie sensu i wartości przez człowieka, rozwój i funkcjonowanie tożsamości i ja człowieka oraz patologia funkcjonowania rodziny i opiniowanie sądowo- psychologiczne.

ks. Grzegorz Daroszewski

Fotografia - ks. Grzegorz Daroszewski

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Gdańsku Oliwie, mgr teologii, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, absolwent podyplomowego Studium przeciwdziałania patologiom społecznym przy Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 2004 roku Dyrektor Gdańskiego Centrum Informacji o sektach i Nowych Ruchach Religijnych przy Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom U.N.A.S. Współredaktor kwartalnika BIULETYN o zagrożeniach duchowych. W 2006 mianowany Archidiecezjalnym duszpasterzem osób i rodzin zagrożonych działalnością sekt. Od 2010 licencjusz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

ks. Bertold Dąbkowski

Fotografia - ks. Bertold Dąbkowski
asystent Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego, ceniony rekolekcjonista, ojciec duchowny dekanatu Sopot, opiekun duchowy Stowarzyszenia Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa.

Ania Golędzinowska - Doto

Fotografia - Ania Golędzinowska - Doto
polska modelka, aktorka, prezenterka telewizyjna pracująca i mieszkająca we Włoszech. dzieciństwo nie było łatwe. Alkoholizm ojca, bezradność matki, przymieranie głodem, w końcu życie na ulicy, pierwsze kontakty z narkotykami. W poszukiwaniu lepszego świata i spełnienia dziecięcych marzeń w wieku 16 lat wyjechała z Polski. w Italii odniosła wielki sukces w świecie modelingu i telewizji. Sukces ten okupiony był jednak wielkim cierpieniem. Zanim trafiła na wybiegi, stała się ofiarą organizacji zajmującej się handlem kobietami. Dzięki wielkiej odwadze i determinacji z czasem jej dziecięce marzenia zaczęły się spełniać. Można powiedzieć, że osiągnęła wszystko, co tak często budzi u ludzi zachwyt: sławę, pieniądze, życie w luksusie i blasku fleszy... Miała wszystko oprócz szczęścia, poczucia bezpieczeństwa i miłości. Funkcjonowanie w drapieżnym i bezwzględnym świecie show- biznesu tylko z pozoru jest sielanką. Narkotyki, alkohol, przypadkowy seks to część życia celebryty. Podobnie było w przypadku Ani. Punktem zwrotnym dla niej było spotkanie Jezusa  i Jego miłości, która pozwoliła przebaczyć doznane krzywdy, zaleczyć głębokie rany i zacząć wszystko od nowa. 

Edyta Gronowska

Fotografia - Edyta Gronowska

współautorka oraz dyrektor zarządzający Projektu edukacyjnego "Lokomotywa", w ramach którego funkcjonuje m.in. Przedszkole Lokomotywa oraz Szkoła Podstawowa Lokomotywa w Sopocie. Za misję życiową uznaje pracę na rzecz edukacji personalistycznej, której celem jest kształtowanie dojrzałego, szczęśliwego człowieka oraz promowanie rodziny ponieważ „bez zdrowej rodziny i dobrej edukacji, fundamenty każdej cywilizacji są zagrożone”. Z wykształcenia mgr ekonomii, z pasji pedagog. Ukończyła roczne MEF Postgraduate na Universitat Internacional de Catalunya ("Małżeństwo, Edukacja, Rodzina"). Przez 5 lat Moderator Akademii Familijnej oraz Tutor w placówkach Lokomotywy. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Spełniona żona i mama 2 córek.

ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Fotografia - ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk

teolog-biblista, absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego oraz Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, doktor habilitowany teologii biblijnej, wykładowca teologii biblijnej w Gdańskim Seminarium Duchownym w Oliwie oraz w Filii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie, autor licznych artykułów z dziedziny biblistyki. Od roku 1997 jest zaangażowany w katechizację dorosłych wraz z grupą ewangelizacyjno-modlitewną „Marana-Tha”, którą założył. Od roku 1998 pełni posługę egzorcysty w Archidiecezji Gdańskiej.

Ewa Kowalewska

Fotografia - Ewa Kowalewska

Od wielu lat pracuje w przestrzeni społecznej w organizacjach pozarządowych. Pełni funkcję prezesa Human Life International – Polska oraz Forum Kobiet Polskich. Jest także przewodniczącą Stowarzyszenia Przyjaciół Ludzkiego Życia. Jest autorką wielu publikacji prasowych oraz dwóch książek: Wybierz Życie, oraz Być kobietą, ale jaką? Od 25 lat pracuje w poradni rodzinnej, jest instruktorem Polskiego Stowarzyszenia NPR. Organizowała wiele dużych międzynarodowych konferencji i kongresów. W 2007 roku była organizatorem IV Światowego Kongresu Rodzin, który odbył się w Warszawie, a skupiał ok. 6 tys. uczestników z 63 krajów. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Humanistyczno – Historycznego, kierunku filologia polska. Obecnie jest również koordynatorem na Europę peregrynacji Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” w obronie życia.

Wojciech Książek

Fotografia - Wojciech Książek

nauczyciel, lider „Solidarności” oświatowej na Pomorzu, Wiceminister Edukacji Narodowej w latach 1997-2001. Z „Solidarnością” oświatową jest związany od 1980 roku. Współzałożyciel Regionalnego Forum Edukacyjnego w Gdańsku (1995), Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” (2002), Konkursu „Samorząd przyjazny oświacie” (2003). Jest autorem szeregu artykułów na tematy edukacyjne oraz książek „Rzecz o reformie edukacji” (2001) i „Rzecz o reformowaniu edukacji, czyli... a to Polska właśnie” (2005). Jest jednym z redaktorów publikacji pt. „Jak pomóc nauczycielowi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych” (2004), publikacji podsumowujących konkursy dla uczniów o losach Polaków na Wschodzie (2000), z wiedzy o najnowszej historii Polski „Od Jałty do Gdańska” (2005). Sprawy mądrej i powszechnej edukacji, dobrze przygotowującej do znalezienia się na rynku pracy, uznaje za jedno z najważniejszych zadań państwa. Akcentuje znaczenie dobrych nauczycieli i dyrektorów w życiu szkół, wagę zadań wychowawczo-patriotycznych, edukacji regionalnej, głęboko personalistyczny wymiar szkoły. Jako ważne osobiste wydarzenia roku 2011 podaje przeżyty napad dwóch młodych chuliganów i uderzenie butelką w głowę w parku na Biskupiej Górce nad Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku oraz otrzymanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (z wniosku Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich).

dr Aleksandra Lewandowska-Walter

Fotografia - dr Aleksandra Lewandowska-Walter
adiunkt w Zakładzie Badań nad Rodziną i Jakością Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz biegły psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Sopocie. W rozprawie doktorskiej zajmowała się specyfiką relacji w systemie rodziny zrekonstruowanej. Publikacje naukowe jej autorstwa dotyczą głównie funkcjonowania rodzin alternatywnych, w kryzysie oraz z uzależnieniami, ujmowanego w perspektywie systemowej. Jest członkiem naukowych stowarzyszeń polskich i zagranicznych. Prowadzi konsultacje systemowe dla par i rodzin.

prof. nadzw., dr hab. Franciszek Makurat

Fotografia - prof. nadzw., dr hab. Franciszek Makurat

pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1970 roku bezpośrednio zaangażowany w działalność w sportowych związkach gier zespołowych. Wyniki dotychczasowych badań prezentował na krajowych i międzynarodowych konferencjach. W swoim dorobku naukowym ma wiele publikacji z zakresu szeroko pojętej problematyki sportu - od problematyki sportu dzieci i młodzieży po sport wysoko kwalifikowany. Ten ostatni dotyczy przede wszystkim analizy czynników determinujących efektywność w grach zespołowych oraz postaw rodzicielskich wobec sportu dzieci i młodzieży. Członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego (2003 – do chwili obecnej). Uhonorowany Medalem Edukacji Narodowej (2003). Od 2008 profesor ndzw. Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni Prezes, obecnie Prezes Honorowy, Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku.

Jacek Racięcki

Fotografia - Jacek Racięcki

terapeuta uzależnień związany z Centrum Pomocy Duchowej księży pallotynów przy ul. Skaryszewskiej. Jako pierwszy w Warszawie zaczął prowadzić w oparciu o ćwiczenia "Wreszcie żyć - 12 kroków" warsztaty dla osób uzależnionych. Autor i gospodarz audycji "Poradnia uzależnień" w Radiu Plus Warszawa.

ks. Prałat dr Jacek Nawrot

Fotografia - ks. Prałat dr Jacek Nawrot
dr teologii, ceniony rekolekcjonista i teolog duchowości. Ceniony za niesamowitą otwartość na drugiego człowieka i nieustającą gorliwość w posłudze bliźnim. Ma wspaniały dar przekazu i ogromną wiedzę z której pragniemy czerpać, by jak On wzrastać w miłości do Boga i bliźniego.

dr Karolina Siodmiak

Fotografia - dr Karolina Siodmiak
dr nauk społecznych w zakresie psychologii (Uniwersytet Gdański), wykładowca akademicki. Psychoterapeutka w procesie certyfikacji w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie - 4 letnia Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych. Zajmuję się psychoterapią w nurcie humanistyczno - egzystencjalnym z elementami pracy z ciałem, sztuki wizualnej i uważności. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich; współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Osobistego w Gdańsku (wykłady i warsztaty).

Marcin Węc

Fotografia - Marcin Węc
Marcin Węc - koordynator kampanii Wielka Zmiana w Stowarzyszeniu Rafael. Od 10 lat związany z sektorem pozarządowym. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla organizacji pozarządowych z zakresu fundraisingu, PR i marketingu. Śpiewa w chórze gospel.
Wielka Zmiana − kampania zbierania środków na film ewangelizacyjny o Różańcu − modlitwie, która zmienia bieg historii. Opowiedzą o niej doświadczeni reżyserzy − Dariusz Walusiak i Mariusz Pilis, którzy odwiedzili w tym celu wiele krajów na całym świecie (m.in. Portugalię, Austrię, Włochy, Ukrainę, Stany Zjednoczone). Zbierali tam niesamowite historie, w których główną rolę odgrywa ogromna siła modlitwy różańcowej. Obecnie zakończył się proces zbierania dokumentacji, właśnie powstaje scenariusz, na początku przyszłego roku ruszą zdjęcia do filmu. Dzieło pobłogosławił ks. bp Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji. Prosimy o modlitwę, wsparcie finansowe i pomoc w promocji tego dzieła. Na bieżąco można śledzić przebieg akcji na www.wielkazmiana.pl.

Andrzej Wronka

Fotografia - Andrzej Wronka
teolog, redaktor, prezes Stowarzyszenia Effatha, autor publikacji m.in. o sektach, homeopatii, energoterapii.

prof. UG dr hab. Anna Zawadzka

Fotografia - prof. UG dr hab. Anna Zawadzka
doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji. Autorka książki „Dlaczego przywiązujemy się do marki”, redaktorka książki „Psychologia zarządzania w organizacji” i współredaktorka książek „Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności” i „Psychologia twórczości nowe horyzonty” . Autorka licznych artykułów naukowych m. in. na temat psychologicznych wyznaczników przywiązania do marki oraz wartości i preferencji konsumentów. Prowadzi badania dotyczące samoregulacji w  kontekście władzy, konsumpcji i preferowanych wartości oraz ich związku z zadowoleniem z życia. Prezes Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy, Członek Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej i International Association of Research in Economic Psychology. Ukończyła Diploma in Business Administration – South Bank University (Londyn) i Ecole Superieure du Commerce Exterieur (Paryż).