Program konferencji

Pobierz PDF

Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku

VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA dedykowana pamięci ks. Janusza Witkowskiego

Rodzina w sieci – sieć w rodzinie

GDAŃSK, 22-24 listopada 2013


22 listopada, piątek

18.30 Msza św. z homilią i wykład wprowadzający: Intelligent design – Boży pomysł na małżeństwo i rodzinę w myśli Jana Pawła II, ks. dr Jan Uchwat, Katedra Oliwska, wstęp wolny

23 listopada, sobota

08.00 - 09.00 Rejestracja i odbiór materiałów przez uczestników

09.00 - 09.10 Powitanie uczestników - prof. nadzw. dr hab. Franciszek Makurat

09.10 - 09.20 Wprowadzenie - Krzysztof Dośla - Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Słowo JE Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego

Blok I - Nauka, kultura, duchowość

9.30 - 10.10 ks. prof. Andrzej Kowalczyk, Relacje duchowe: rodzice – dzieci

10.10 - 10.50 dr Marek Robak, Rodzina w sieci

10.50 - 11.10 Ireneusz Rogala, Różaniec naszym orężem!

11.10 - 11.30 Podsumowanie bloku

11.30 - 12.00 Przerwa kawowa

Blok II - Rodzina

12.00 - 12.40 prof. Teresa Rostowska, Komunikacja małżeńska w perspektywie neuropsychologii

12.40 - 13.20 Antoni Szymański, Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet - następstwa dla jednostki, społeczeństwa i państwa

13.20 - 14.00 Edyta Gronowska, Towarzyszenie a kontrola – więź rodzicielska gwarantem bezpieczeństwa

14.00 - 14.20 Dialog jako droga – spotkania małżeńskie, Magdalena i Piotr Olbryś, animatorzy Spotkań małżeńskich.

14.20 - 14.40 Podsumowanie bloku

14.40 - 15.40 Przerwa obiadowa

Blok III - Edukacja

15.40 - 16.20 prof. Jolanta B. Zawilska, Co wiemy o dopalaczach?

16.20 - 16.50 dr hab. Urszula Dudziak, Deprawacyjna edukacja seksualna – mechanizmy manipulacji

16.50 - 17.30 Grzegorz Górny, MATRIX w mediach – o rodzinie

17.30 - 18.10 Podsumowanie bloku i dnia

18.10 - 19.30 Pokaz filmu "Eugenika – w imię postępu" i spotkanie z twórcą, panem Robertem Kaczmarkiem

24 listopada, niedziela

08.30 - 09.00 Rejestracja i odbiór materiałów przez uczestników

09.00 - 09.10 Wprowadzenie - ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk

09.10 - 10.00 dr Magdalena Błażek, prof. nadzw. dr hab. Franciszek Makurat, Dziecko uwikłane w konflikt rodzicielski w sytuacji rozwodowej.

10.00 - 10.50 prof. Jolanta B. Zawilska, Leki odręcznej sprzedaży jako środki odurzające

10.50 - 11.30 Małgorzata Nawrocka, Walka o dusze w hitach współczesnej literatury

11.30 - 12.00 Przerwa kawowa

12.00 - 12.50 Grzegorz Górny, Współczesny KULTURKAMPF przeciw rodzinie

12.50 - 13.30 ks. Filip Krauze, Gender: teoria, praktyka, ideologia

13.30 - 14.00 Podsumowanie bloku i konferencji

14.00 - 16.30 Pokaz filmu "Cristiada"

Patronat honorowy

JE Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański

JM prof. dr hab. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego