Informacje o prelegentach

Podczas sesji głos zabiorą między innymi:


dr Magdalena Błażek

Fotografia - dr Magdalena Błażek

Dr Magdalena Błażek jest pracownikiem Zakładu Psychologii Osobowości i Sądowego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi wykłady z Psychologii Osobowości oraz Patologii Rodziny. Równocześnie jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem - biegłym sądowym, mediatorem. Od 2005 roku zajmuje stanowisko kierownika Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu psychologii osobowości oraz psychologii sądowej i psychologii rodziny, spośród których najważniejsze to: Właściwości planów a skuteczność działań oraz poziom depresji i lęku, 2003; Wpływ rodziny pochodzenia na jakość małżeństwa 2004; Wpływ postaw rodzicielskich na style realizacji celów 2004; Psychologiczne skutki wykluczenia społecznego 2005; Polska adaptacja Skali Fundamentalizmu Religijnego autorstwa B. Altemayera i B. Hunsbergera, 2007; Zróżnicowanie w poziomie dekonstrukcji Ja osób o różnej klarowności samowiedzy w sytuacji wykluczenia społecznego, 2008; Ocena formalnych i merytorycznych aspektów opiniowania sądowo- psychologicznego w sprawach karnych, 2008; The psychological effects of sexual abuse against women, 2008 i Self-Concept Clarity and Religious Orientations:Prediction of Purpose in Life and Self-Esteem, 2010.

Jej obszar zainteresowań to: intencjonalne działania jednostki, realizowanie celów, kształtowanie się i funkcjonowanie osobowości, poszukiwanie sensu i wartości przez człowieka, rozwój i funkcjonowanie tożsamości i ja człowieka oraz patologia funkcjonowania rodziny i opiniowanie sądowo- psychologiczne.

dr hab. Urszula Dudziak

Fotografia - dr hab. Urszula Dudziak

psycholog, teolog, instruktor naturalnego planowania rodziny, adiunkt w Katedrze Życia Społecznego Rodziny, Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, doradca życia rodzinnego prowadzący kursy przedmałżeńskie w ramach Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Lubelskiej, członek powołanego przez ministra zdrowia Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny. Ministerialny rzeczoznawca podręczników wychowania do życia w rodzinie. Odznaczona Złotą Honorową Odznaką Fundacji „Promocja Zdrowia” a także nagrodzona przez Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa i tę Fundację nagrodą „Białego Kruka” za wieloletnią troskę o zdrowe rodziny.

Grzegorz Górny

Fotografia - Grzegorz Górny

Reporter, eseista, publicysta, producent i reżyser filmowy i telewizyjny, założyciel i wieloletni redaktor naczelny kwartalnika Fronda (do 2012 r.), zdobywca nagrody Grand Press w 2004 r. za film dokumentalny Śmierć na życzenie? o eutanazji w Holandii, współautor reportażu na temat działalności Wojskowych Służb Informacyjnych w polskich mediach telewizyjnych w latach 90. Autor wielu książek, m.in. Demon Południa, Anioł Północy, Między matriksem a krucyfiksem, Raport o stanie wiary w Polsce, wywiad-rzeka z abp. Józefem Michalikiem. W 2011 r. otrzymał Medal Europejski przyznawany przez Węgierską Wszechnicę Wolnych Mediów jako wyraz uznania dla działalności na rzecz wolności mediów oraz działalności redakcyjnej i publicystycznej znanej w całej Europie Środkowej.

Edyta Gronowska

Fotografia - Edyta Gronowska

współautorka oraz dyrektor zarządzający Projektu edukacyjnego "Lokomotywa", w ramach którego funkcjonuje m.in. Przedszkole Lokomotywa oraz Szkoła Podstawowa Lokomotywa w Sopocie. Za misję życiową uznaje pracę na rzecz edukacji personalistycznej, której celem jest kształtowanie dojrzałego, szczęśliwego człowieka oraz promowanie rodziny ponieważ „bez zdrowej rodziny i dobrej edukacji, fundamenty każdej cywilizacji są zagrożone”. Z wykształcenia mgr ekonomii, z pasji pedagog. Ukończyła roczne MEF Postgraduate na Universitat Internacional de Catalunya ("Małżeństwo, Edukacja, Rodzina"). Przez 5 lat Moderator Akademii Familijnej oraz Tutor w placówkach Lokomotywy. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Spełniona żona i mama 2 córek.

ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Fotografia - ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk

teolog-biblista, absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego oraz Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, doktor habilitowany teologii biblijnej, wykładowca teologii biblijnej w Gdańskim Seminarium Duchownym w Oliwie oraz w Filii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie, autor licznych artykułów z dziedziny biblistyki. Od roku 1997 jest zaangażowany w katechizację dorosłych wraz z grupą ewangelizacyjno-modlitewną „Marana-Tha”, którą założył. Od roku 1998 pełni posługę egzorcysty w Archidiecezji Gdańskiej.

ks. dr Filip Krauze

Fotografia - ks. dr Filip Krauze

Dyrektor Centrum Informacyjnego Archidiecezji Gdańskiej, wykładowca Gdańskiego Seminarium Duchownego i Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w Gdyni, Koordynator Duszpasterstwa Rycerzy Kolumba w Archidiecezji Gdańskiej. W latach 1999-2004 odbył studia doktoranckie z zakresu teologii fundamentalnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod kierunkiem Ks. Prof. Dra hab. Mariana Ruseckiego. W latach 2000 – 2006 pełnił funkcję Delegata Rektora KUL ds. współpracy z Zagranicą w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Specjalizuje się w zagadnieniach dialogu nauk przyrodniczych i teologii oraz wzajemnych relacji religii i kultury.

Małgorzata Nawrocka

Fotografia - Małgorzata Nawrocka

absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorka ponad pięćdziesięciu książek dla dzieci i młodzieży, scenariuszy teatralnych i telewizyjnych, tekstów piosenek, podręczników szkolnych, artykułów prasowych, felietonów i audycji radiowych. Współpracuje z Redakcją Katolicką I Programu TVP. Organizator i prelegent sympozjów „Magia – cała prawda”. Prywatnie szczęśliwa żona i mama trzech córek.  Laureatka trzech nagród literackich:  Medal „Mater Verbi” za książki opublikowane w Bibliotece „Niedzieli” („Piórka z podwórka” i „Bajki o ziemi i niebie” – 2003 r. „Piórka” były też nominowane do „Feniksa” w 1999 r.). 2008 r. „Feniks” w kategorii książek dla dzieci na Międzynarodowych Targach Wydawców Katolickich w Warszawie za książkę „Różowych snów”. 2008r. Wyróżnienie w kategorii „Feniksa” za książkę nominowaną w kategorii książek dla młodzieży za „Alhara. Syna Anhara. Powieść antymagiczną 2”.  Najważniejsza napisana książka: trzytomowa powieść antymagiczna: „Anhar”, „Alhar syn Anhara” i „Ariel wnuk Alhara”. 

prof. nadzw., dr hab. Franciszek Makurat

Fotografia - prof. nadzw., dr hab. Franciszek Makurat

pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1970 roku bezpośrednio zaangażowany w działalność w sportowych związkach gier zespołowych. Wyniki dotychczasowych badań prezentował na krajowych i międzynarodowych konferencjach. W swoim dorobku naukowym ma wiele publikacji z zakresu szeroko pojętej problematyki sportu - od problematyki sportu dzieci i młodzieży po sport wysoko kwalifikowany. Ten ostatni dotyczy przede wszystkim analizy czynników determinujących efektywność w grach zespołowych oraz postaw rodzicielskich wobec sportu dzieci i młodzieży. Członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego (2003 – do chwili obecnej). Uhonorowany Medalem Edukacji Narodowej (2003). Od 2008 profesor ndzw. Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni Prezes, obecnie Prezes Honorowy, Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku.

dr Marek Robak

Fotografia - dr Marek Robak

Badacz Sieci, programista, architekt systemów, wykładowca dziennikarstwa internetowego. Adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, gdzie prowadzi seminarium magisterskie z komunikacji cyfrowej. Współpracuje z Wyższą Szkołą Dziennikarską w Warszawie oraz Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Falenicy. W roku 2009 roku obronił doktorat na temat problemu komunikacji cyfrowej w teologii katolickiej.
Prowadzi badania nad komunikacją cyfrową i wykorzystaniem technologii cyfrowych w mediach i instytucjach pozarządowych. Szczególnie interesuje się filozofią, etyką i teologią internetu, jest autorem pierwszej w Polsce książki na ten temat. Zajmuje się też metodami optymalizacji treści serwisów www, analizą techniczną tekstu oraz metodami programowania aplikacji internetowych.
Pracę zawodową rozpoczął w 1998 roku jako redaktor i reporter Katolickiej Agencji Informacyjnej. Od 2000 roku projektuje i wdraża serwisy internetowe oraz programuje aplikacje online. Twórca portalu ekai.pl (2001), współtwórca portalu wizyty Benedykta XVI w Polsce b16.pl wraz z systemem obsługi 3 tys. dziennikarzy (2006), bazy dziedzictwa kulturalnego i religijnego dziedzictwo.ekai.pl (2007, współfinansowane przez Ministerstwo Kultury) oraz wielu mniejszych projektów. W 2006 r. współtwórca i pierwszy szef Centrum Systemów Informatycznych UKSW. Obecnie prowadzi własną firmę IT. Doradzał przy projektowaniu i wdrożeniu wielu rozwiązań internetowych, w tym także finansowanych ze środków ministerialnych i europejskich.

prof. dr hab. Teresa Rostowska

Fotografia - prof. dr hab. Teresa Rostowska

Kieruje Zakładem Badań nad Rodziną i Jakością Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy naukowej koncentruje się na psychologicznych wyznacznikach jakości życia, komunikacji w rodzinie, strategiach rozwiązywania konfliktów rodzinnych, uwarunkowaniach dojrzałości do małżeństwa i rodzicielstwa, transmisji międzypokoleniowej w rodzinie, rozwojowych i wychowawczych aspektach życia rodzinnego, a także roli muzyki w życiu człowieka. Prof. Rostowska jest laureatką wielu nagród, otrzymała m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (1999) oraz Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne (2002).
Jest autorką i współautorką licznych publikacji i artykułów naukowych z zakresu psychologii rozwojowej oraz psychologii rodziny. Opublikowała m.in. Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie. Analiza psychologiczna (2001) oraz Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia (2008). Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, International Association of Relationship Research oraz International Academy of Family Psychology.

Antoni Szymański

Fotografia - Antoni Szymański

senator VI kadencji (przewodniczył Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej), poseł III kadencji (przewodniczył Sejmowej Komisji Rodziny), socjolog, kurator sądowy specjalista, działacz samorządowy, członek Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, członek Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Resortu Wymiaru Sprawiedliwości NSZZ Solidarność (1980-1981), członek Komisji ds. Rodzin Episkopatu Polski (1995-96), żonaty, ma trzy córki.

ks. Jan Uchwat

Fotografia - ks. Jan Uchwat

ur. 1976r., absolwent Uniwersytetu Nawarra w Pampelunie, Hiszpania z zakresu teologii moralnej. Od 2008 prorektor i wykładowca w Gdańskim Seminarium Duchownym. Duszpasterz powołań w archidiecezji gdańskiej oraz opiekun Towarzystwa Przyjaciół Gdańskiego Seminarium Duchownego. Duszpasterz Wspólnoty Rodziców po Stracie Dziecka. Pracuje w poradnictwie rodzinnym. Prowadzi wykłady w Kolegium Teologicznym w Gdyni. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu małżeństwa i rodziny oraz bioetyki. Zainteresowania: duszpasterstwo, język i kultura hiszpańska, sport.

prof. Jolanta B. Zawilska

Fotografia - prof. Jolanta B. Zawilska

prof. dr hab. n. farm. Jolanta B. Zawilska jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi. W 1982 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Farmakodynamiki Akademii Medycznej (Uniwersytet Medyczny) w Łodzi, którą kontynuuje do dziś. Dodatkowo, w latach 1992-2004 pracowała w Zakładzie Amin Biogennych PAN, a od 2004 w Instytucie Biologii Medycznej PAN w Łodzi. Jest specjalistą w zakresie neuropsychofarmakologii i chronobiologii. Staże naukowe odbyła w Biological Research Center Hungarian Academy of Sciences, Szeged, Department of Pharmacology, Emory University School of Medicine, Atlanta, USA, Centre for Chronobiology, School of Biomedical and Molecular Sciences, University of Surrey, Guildford, Wlk. Brytania i Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives, Départment de Neurobiologie des Rythmes, Unité Mixte de Recherche 7168/LC2 Université Louis Pasteur – Centre National de la Recherche Scientifique, Strasbourg, Francja.
W obszarze zainteresowań naukowych prof. Zawilskiej znajdują się takie zagadnienia jak (1) rola fizjologiczna, potencjał terapeutyczny, mechanizm transdukcji sygnału receptorowego peptydów z rodziny glukagon/sekretyna/PACAP/VIP/hipokretyna; (2) zegary biologiczne i ich znaczenie w fizjologii i patologii, (3) molekularne mechanizmy molekularne działania leków, (4) substancje psychoaktywne o działaniu uzależniającym.
Prof. Zawilska jest autorem i współautorem 167 prac oryginalnych w pełnej wersji oraz 8 rozdziałów w podręcznikach. Oprócz działalności naukowej zajmuje się edukacją w zakresie zagrożeń związanych ze stosowaniem związków psychoaktywnych, w szczególności nowej generacji.