Uprzejmie informujemy, że rejestracja internetowa została zakończona.

Chętnych do uczestnictwa w konferencji zapraszamy do rejestracji osobistej na miejscu, od godz. 8.00 w sobotę i od godz. 8.30 w niedzielę. Dysponujemy jeszcze pewną liczbą wolnych miejsc dla uczestników. Uwaga: pojemność auli jest ograniczona, więc ta rejestracja będzie odbywała się na zasadzie pierwszeństwa przybycia.


Zagrożenia rozwoju osobowości młodego
człowieka na początku XXI wieku

VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
dedykowana pamięci ks. Janusza Witkowskiego

Motywem przewodnim tegorocznej refleksji będzie hasło:

Rodzina w sieci, sieć w rodzinie

Gdańsk, 22-24 listopada 2013 r.

Rodzina w sieci, sieć w rodzinie

Biblioteka Uniwesytetu Gdańskiego - miejsce konferencji
Miejsce konferencji:
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk - Oliwa

Ósma Ogólnopolska Konferencja Naukowa nawiązuje do potrzeby obrony i wzmacniania roli rodziny w odpowiedzi na eskalację działań przeciw rodzinie.

Obok wielu zjawisk zauważanych w życiu społecznym, które powinny wzbudzać co najmniej naszą ostrożność lub wręcz zdecydowaną reakcję szczególnie daje się zauważyć jakby zaplanowane działania destrukcyjne w stosunku do tradycyjnego modelu rodziny.

Rodzina podawana jest jako jedna z najważniejszych wartości w polskim społeczeństwie, a jednocześnie poddawana jest presji z wielu stron. Wywołuje to w nas jako rodzicach odpowiedzialnych za nasze rodziny pewne frustracje i potrzebę uporządkowania wiedzy a także działań przeciwstawiających się tym negatywnym tendencjom.

Właśnie takie cele stawiamy sobie jako organizatorzy tegorocznej edycji konferencji i zapraszamy do włączania się i wspomagania tej inicjatywy. Wraz z Prelegentami zapraszamy do odkrycia tego, co jest w życiu najważniejsze dla nas i naszych rodzin!