Program konferencji

Pobierz PDF

Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA - dedykowana pamięci ks. Janusza Witkowskiego

Dla dobra rodziny i środowiska wzrostu

GDAŃSK, 26-28 listopada 2010


26 listopada, piątek

18.00 - 19.40 Msza święta w Kościele św. Jakuba (obok Katedry Oliwskiej) w intencji śp. ks. Janusza Witkowskiego; po mszy świętej nauka ks. Zbigniewa Wądrzyka: "Błogosławcie a nie złorzeczcie"

27 listopada, sobota

08.00 - 09.00 Rejestracja i odbiór materiałów przez uczestników

09.00 - 09.10 Powitanie uczestników

09.10 - 09.20 Wprowadzenie - prof. nadzw. dr hab. Franciszek Makurat

Blok I - Nauka, kultura, duchowość

Wykłady:

09.20 - 09.50 Fascynacja złem w kulturze i popkulturze - ks. dr hab. Aleksander Posacki SJ

09.50 - 10.10 Kondycja duchowa współczesnego człowieka i jej zagrożenia - ks. mgr lic. Grzegorz Daroszewski - Archidiecezjalny Duszpasterz Osób i Rodzin zagrożonych działalnością sekt

10.10 - 10.30 Dyskusja (świadectwo Michała - 5 minut; odczytane)

10.30 - 11.00 Przerwa kawowa

Blok II - Rodzina

11.00 - 11.20 Aktualne zagrożenia społeczne rodziny - senator VI kadencji Antoni Szymański

11.20 - 11.40 Negacja małżeństwa, rodziny i płodności globalną chorobą duchową XXI wieku - dr hab. Urszula Dudziak

11.40 - 12.00 Inicjatywy społeczne - Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców - Karolina i Tomasz Elbanowscy

12.00 - 12.30 Dyskusja - (świadectwo: Różaniec Rodziców - Ireneusz Rogala - 5 minut)

12.30 - 14.00 Przerwa obiadowa

Blok III - Szkoła

Wykłady:

14.00 - 14.20 Reakcja na promocję okultyzmu w szkole - Małgorzata Nawrocka

14.20 - 14.40 Społeczne środki reakcji - Edyta Gronowska, Inicjatywa Lokomotywa

14.40 - 15.00 Rola nauczyciela - wychowawcy w przeciwdziałaniu zagrożeniom rozwoju dzieci i młodzieży - Wojciech Książek - wiceminister Edukacji Narodowej w rządzie Jerzego Buzka, przewodniczący "S" oświatowej regionu gdańskiego

15.00 - 15.20 Migająca pułapka. Skutki recepcji telewizyjnych obrazów w zachowaniach dzieci - dr Hanna Karp

15.20 - 15.40 Dyskusja - (świadectwo STE Lokomotywa, Renata Mroczkowska - 5 minut)

15.40 - 16.10 Przerwa kawowa

Blok IV - Kościół

16.10 - 16.30 Przeciwdziałanie zagrożeniom demonicznym rodziny we współczesnej kulturze i życiu społecznym - ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk

16.30 - 16.50 Nowe formy zaangażowania świeckich w Kościele inspiracją działań śp. ks. Janusza Witkowskiego - ks. mgr lic. Grzegorz Daroszewski - Archidiecezjalny Duszpasterz Osób i Rodzin zagrożonych działalnością sekt

16.50 - 17.30 Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie cz. wykładowej

18.30 - 20.00 Msza św. w kościele św. Stanisława Kostki (ul. Abrahama 38, Gdańsk-Oliwa) w łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI – w intencji KAŻDEGO POCZYNAJĄCEGO SIĘ LUDZKIEGO ŻYCIA. Po mszy św. wprowadzenie do zawierzenia i Akt Zawierzenia dzieci, rodziców i rodzin św. Józefowi – ks. Grzegorz Daroszewski

28 listopada, niedziela

Homilie i wykłady w wybranych kościołach stacyjnych Trójmiasta z udziałem zaproszonych gości:

  • Kościół NSPJ w Gdyni godz. 16.00 - ks. Grzegorz Daroszewski
  • Kościół OO. Cystersów Królowej Korony Polskiej w Gdańsku Oliwie, po mszy św. o godz. 18.00 - Antoni Szymański
  • Sanktuarium w MB Brzemiennej w Matemblewie, godz. ... - Małgorzata Nawrocka

Patronat honorowy

Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański

JM prof. dr hab. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Patroni medialni

zobacz »

Informacje organizacyjne

Zgłoszenia udziału prosimy składać na stronie internetowej Konferencji.

Każdy zgłaszający otrzyma e-mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów konferencyjnych , a nauczyciele (na życzenie), certyfikat uczestnictwa w konferencji.

UWAGA: Są jeszcze wolne miejsca, ale ich ilość jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w konferencji jest odpłatny w wysokości 40 zł/osobę. Dla studentów i nauczycieli zniżka 50%.

Każdy, kto mógłby wesprzeć dodatkowo organizację konferencji proszony jest o dokonanie dowolnej wpłaty (choćby symbolicznej złotówki) na konto: Towarzystwo Edukacyjne LOKOMOTYWA Nr rachunku 05144010260000000011889417 z dopiskiem: darowizna - Konferencja Gdańsk