Po konferencji

W Panoramie Telewizji Gdańsk 27.11.2010 o godzinie 18:30 wyemitowano reportaż z konferencji. Program można obejrzeć na stronach TVP Gdańsk pod adresem:

http://www.tvp.pl/gdansk/informacja/panorama/wideo/27112010/3454057.

V Konferencja nt. zagrożeń osobowości młodego człowieka

26-28 listopada 2010 r.

Tematyka konferencji to umocowanie młodego człowieka w rodzinie i sposoby radzenia sobie z zagrożeniami duchowymi, które mogą go spotkać. W nauczaniu Jana Pawła II rodzina zajmowała zawsze wyjątkową pozycję. W różnych kontekstach kulturowych temat umacniania rodziny, pilnowania jej właściwego miejsca w życiu społecznym był przez papieża Polaka poruszany, a obecnie, kiedy rośnie liczba rozbitych rodzin, jest szczególnie ważny i potrzebny.

Biblioteka Uniwesytetu Gdańskiego - miejsce konferencji
Miejsce konferencji:
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk - Oliwa

Jedynie rodzina jest prawidłowym i normalnym miejscem wzrostu każdego człowieka. Jedynie w rodzinie człowiek może dojść do pełni godności osoby.

O tę właśnie godność osoby i ochronę przed rozlicznymi zagrożeniami w kontekście ataku na rodzinę i postępujących procesów atomizacji społeczeństwa chcemy się w trakcie konferencji upomnieć. Chcemy, w kręgu osób zaangażowanych na rzecz dobra rodziny, wymienić się doświadczeniami działań i propozycji pozytywnych.

Będą między nami naukowcy i duchowni specjalizujący się w tematyce rodziny i zagrożeń, ale też praktycy: nauczyciele i rodzice, którzy podzielą się swoim doświadczeniem. Ciekawym elementem będzie rozszerzenie przekazu poprzez wystąpienia w wybranych kościołach Gdańska w ostatnim dniu konferencji.

Mamy nadzieję, że spotkanie w murach Uniwersytetu Gdańskiego owocnie przyczyni się do działań na rzecz właściwego rozwoju młodego człowieka.

Organizatorzy